آزمون جامع

تعداد بازدید:۷۷۳
آزمون جامع

برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل مراحل و آزمون های جامع به شرح زیر است :

مرحله اول : گذراندن کلیه دروس علوم پایه ،کلیه دروس عمومی و 8 واحد تخصصی .

 در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این آزمون ، شرط ورود به مرحله دوم می باشد که بر اساس منابع و مقررات اعلامی مراجع ذیربط برگزار می گردد.

شرط شرکت در آزمون جامع علوم پایه : قبولی در کلیه دروس علوم پایه کلیه دروس عمومی و 8 واحد تخصصی (برابر برنامه تنظیمی دانشکده)، و کسب حداقل میانگین 12 از کلیه دروس علوم پایه و کلیه دروس عمومی . نمرات تخصصی درمیانگین مرحله اول محاسبه نمی شود.

تبصره 1: چنانچه دانشجو تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد ، می تواند در آزمون جامع علوم پایه شرکت نماید و در صورت قبولی ، درس باقیمانده را در مرحله دوم بگذراند . بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : با عنایت به مصوبه 79 جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1400/3/11 در خصوی بازبینی آزمون جامع علوم پایه ، به اطلاع میرساند برگزاری آزمون جامع علوم پایه برای دانشجویان ورودی مهر ماه 1400 به بعد به صورت احتساب میانگین نمرات دروس دانشجویان دوره های پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی در مرحله علوم پایه (صرفا دروس آزمون جامع علوم پایه) نمره در آزمون جامع علوم پایه (30 درصد میانگین نمرات و 70 درصد نمره آزمون جامع علوم پایه ) خواهد بود.

مرحله دوم : گذراندن حداقل 180 واحد از دروس دوره و قبولی در آزمون جامع صلاحیت بالینی دندانپزشکی

منابع آزمون

آیین نامه آزمون

شیوه نامه آزمون

مرحله سوم : تکمیل دورس دوره و دفاع از پایان نامه

تبصره : قبولی در آزمون جامع صلاحیت بالینی دندانپزشکی شرط فراغت از تحصیل می باشد.

تبصره : شرکت در آزمون جامع (علوم پایه دندانپزشکی / صلاحیت بالینی دندانپزشکی) تا سه نوبت (تا سقف سنوات مجاز تحصیلی ) مجاز است . چنانچه دانشجو در آزمونهای مذکور نمره قبولی کسب نکند ، از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم شده و می تواند در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد .

 

کلید واژه ها: جلسه شورای عالی برنامه ریزی بازبینی آزمون جامع علوم پایه ورودی مهر ماه 1400 پزشکی عمومی دندانپزشکی علوم پایه صلاحیت بالینی دندانپزشکی آزمون جامع صلاحیت بالینی دندانپزشکی

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲