مطالب مرتبط با کلید واژه

دندانپزشکی


ریاست دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

آزمون جامع

  با عنایت به مصوبه 79 جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1400/3/11 در خصوی بازبینی آزمون جامع علوم پایه ، به اطلاع میرساند برگزاری آزمون جامع علوم پایه برای دانشجویان ورودی مهر ماه 1400 به بعد به صورت ...