مطالب مرتبط با کلید واژه

دندانپزشکی


ریاست دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

آزمون جامع

آزمون جامع

برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل مراحل و آزمون های جامع به شرح زیر است : مرحله اول : گذراندن کلیه دروس علوم پایه ،کلیه دروس عمومی و 8 واحد تخصصی .  در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم ...