مطالب مرتبط با کلید واژه

سرشماری


تلاش برای حذف مراجعات حضوری ماموران آمار در سرشماری

سرشماری ۱۴۰۵ کشور از حالت سنتی خارج می شود

مدیرکل دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران گفت: سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۴۰۵ درصورت فراهم شدن زیرساخت ها از حالت سنتی خارج می شود و جای خود را به طرح آمارگیری «ثبتی مبنا» می دهد.

ادامه مطلب

انتشار نسخه الکترونیکی بازسازی جمعیت و خانوار شهرستان‌های کل کشور در محدوده جغرافیایی شهریور ۱۴۰۰ (بر اساس نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵

پس از بازسازی جمعیت سال ۱۳۹۵ در قالب محدوده جغرافیایی پایان شهریور سال ۱۴۰۰، تعداد جمعیت شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۵ تغییر کرد. در یک دوره زمانی پنج ساله تعداد ۷۷۱,۱۶۲نفر بر جمعیت شهری افزوده و در مقابل همین مقدار از جمعیت روستایی کاسته شد.

ادامه مطلب
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت

قاعده هرم جمعیتی کشور در حال کوچک شدن است

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری کشوری سال ۱۳۹۵، قاعده هرم جمعیتی کشور در حال کوچک شدن است، گفت: جمعیت باید مدیریت شود و ما در هشت سال فرصتی که داریم باید مشکل جمعیت را جبران کنیم.

ادامه مطلب

آغاز اولین دوره آموزش مجازی مرحله اول آزمایش سرشماری ثبتی مبنا ۱۴۰۵

دکتر حسین زاده با ذکر دلایل اجرای سرشماری به شیوه ثبتی مبنا با استفاده از بانک های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵، سرشماری اصلی نفوس و مسکن ثبتی مبنا اجرا خواهد شد ولی مرکز آمار هر سال آزمایش های مختلفی را برای ارتقای کیفیت و افزایش پوشش پایگاه های داده‌ای دستگاه های اجرایی در حوزه نفوس و مسکن، اجرا خواهد کرد.

ادامه مطلب

رئیس مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا از طریق دستگاه های مختلف خبر داد

دکتر جواد حسین زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه قرار است سرشماری‌های نفوس و مسکن در کشور به شیوه ثبتی مبنا انجام شود، گفت: در سرشماری ثبتی مبنا، دیگر به در منازل مردم مراجعه نمی‌شود و بار پاسخگویی و تکمیل فرم مربوطه از دوش مردم برداشته می‌شود و داده‌ها و اطلاعاتی که مردم در مراجعه به دستگاه‌های مختلف، به آن‌ها ارائه می‌دهند، به صورت منسجم در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب