پایش وزارتی حوزه پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۰:۳۳ کد : ۳۷۴۶۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۶
پایش وزارتی حوزه پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

در این بازدید ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف حوزه پشتیبانی و ارائه گزارش نقاط ضعف و قوت، تجربیات موفق دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مورد تبادل قرار گرفت.

علیاکبر باباخانی، خبرنگار وب‌دا مرکزی، روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه

کلید واژه ها: دکتر عباس ملاطائفه معاون توسعه مدیریت و منابع پایش وزارتی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی محسن محمدی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی سیدمحسن احمدی دکتر سارا ولی‌زاده سیدامید آل‌یاسین علی‌اکبر باباخانی، خبرنگار وب‌دا مرکزی، روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه


( ۱ )

نظر شما :