مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون توسعه مدیریت و منابع


معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد:

در شرایط دشوار سازمانی، مدیران مالی نقش بسزایی در روند مدیریتی دارند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در همایش بررسی نظام نوین مالی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، بر نقش موثر عملکرد مدیران مالی و بودجه در روند مدیریتی کلان و عملیاتی در شرایط دشوار سازمانی و اهمیت آرامش روحی آنها در چنین شرایطی، تاکید کرد.

ادامه مطلب

معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...