مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر عباس ملاطائفه


برگزاری جلسه پایش عملکرد مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک

برگزاری جلسه پایش عملکرد مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک گالری

جلسه پایش عملکرد مدیران حوزه معاونت توسعه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاون توسعه، رؤسای شبکه‌های بهداشت و درمان و مدیران واحدها با هدف بررسی عملکردها و ارزیابی میزان پیشرفت اهداف برگزار شد.

ادامه مطلب

معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...