معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۶۶۱۳

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع: آقای حسن مداحی

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سابقۀ خدمت: 24 سال

 

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع: آقای علی‌اکبر باباخانی

مدرک تحصیلی: دیپلم ادبیات فارسی

سابقۀ خدمت: 10 سال

 

شرح وظایف مسئولان دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع

1- دریافت نامه‌های اداری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اسناد و مدارک

2- تفکیک و ارسال نامه‌ها و اسناد و مدارک و... به واحد ذیربط

3- تعیین وقت برای متقاضیان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

4- تهیه و تنظیم برخی از گزارش‌ها و پیش‌نویس نامه‌ها

5- تنظیم اوقات جلسات، راهنمایی مراجعین، دریافت و ارسال دورنگار

6- سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع

شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086

شمارۀ نمابر: 33130352-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2240

کلید واژه ها: حسن مداحی مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع شمارۀ تلفن داخلی شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ نمابر شمارۀ تلفن مستقیم آدرس محل کار سابقۀ خدمت مدرک تحصیلی علی‌اکبر باباخانی

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱