مطالب مرتبط با کلید واژه

شمارۀ مرکز تلفن


معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع: آقای حسن مداحی مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی سابقۀ خدمت: 24 سال   مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع: آقای علی‌اکبر باباخانی مدرک تحصیلی: دیپلم ادبیات فارسی سابقۀ خدمت: 10 سال   شرح وظایف مسئولان دفتر معاون توسعه ...

معرفی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

معرفی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری: آقای وهب حبیب‌پور مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 16 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری شمارۀ تلفن مستقیم: 33130130-086 شمارۀ مرکز تلفن: ...

معرفی مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد: آقای فرشید خازنچین مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 14 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد شمارۀ تلفن مستقیم: 33136473-086 شمارۀ مرکز ...

معرفی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

معرفی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

آقای محسن محمدی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی مدرک تحصیلی: کارشناسی امور اداری سابقۀ خدمت: 30 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی شمارۀ تلفن مستقیم: 33133884-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن ...

معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی: آقای مهندس محسن جاویدان مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران - راه و ساختمان سابقۀ خدمت: 19 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت منابع فیزیکی و ...