مطالب مرتبط با کلید واژه

علی‌اکبر باباخانی


معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع: آقای حسن مداحی مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی سابقۀ خدمت: 24 سال   مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع: آقای علی‌اکبر باباخانی مدرک تحصیلی: دیپلم ادبیات فارسی سابقۀ خدمت: 10 سال   شرح وظایف مسئولان دفتر معاون توسعه ...