مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح وظایف


شرح وظایف

                                                        معاونت آموزشی دانشگاه انجام و نظارت کلیه امور مرتبط با آموزش دانشگاه را عهده دار ...

شرح وظایف ستاد شاهد

مجموعه شرح فعالیت های  اموردانشجویان شاهدو ایثارگر شناسایی وثبت نام و تشکیل پرونده درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان واجدالشرایط تحت پوشش درتمامی رشته ها ومقاطع تعیین وانتخاب اساتید مشاور باتجربه ودلسوز جهت  دانشجویان شاهدوایثارگر تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی ...

معرفی مدیریت و کارشناسان

معرفی: رئیس دفتر :  دکتر حسام الدین مدیر متخصص رشته بیهوشی ، عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک          کارشناسان :   لیلا کهریزی                       سمیه کمالیان                 ...

شرح وظایف

رسیدگی و بررسی پرونده های اعضاء هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه علمی احتساب سوابق خدمت آموزشی ، پژوهشی اعضاء هیأت علمی در هر دوره تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیأت علمی ابلاغ آیین نامه ها ، بخش ...