تاریخ های مهم

مهلت ثبت نام  در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  : تا 10 آذرماه 1398

 

آزمون غربالگری دانشگاهی : نیمه دوم بهمن ماه 1398

 

آزمون مرحله اول(غربالگری) :1399/01/22 

 

آزمون مرحله دوم : 11 لغایت 15 مرداد 1399(دانشگاه ایران)

کلید واژه ها: تاریخبرگزاری المپیاد