مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


اداره استعداد درخشان

​​​ معرفی اداره استعداد درخشان  فرم درخواست عضویت در دفتر استعداد درخشان  کمیته اداره استعداد درخشان  برنامه های آموزشی  کتابخانه  رویدادها  دستاوردها  گزارش عملکرد اداره   آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان    

المپیاد علمی

  معرفی المپیاد  منابع المپیاد  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم آیین نامه های المپیاد کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چهاردهمین المپیاد  افتخار آفرینان سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی