مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشجویان "


اداره استعداد درخشان

​​​ معرفی اداره استعداد درخشان  کمیته اداره استعداد درخشان  برنامه های آموزشی  کتابخانه  رویدادها  دستاوردها  گزارش عملکرد اداره   آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان  تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  در سال 1398  

المپیاد علمی

  معرفی المپیاد  منابع المپیاد  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم آیین نامه های المپیاد        تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1398