مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


اداره استعداد درخشان

  اعضای کمیته  شرح وظایف شرایط عضویت فرم ها و فرآیندهای اجرایی تسهیلات برنامه  های آموزشی اسامی دانشجویان جلسات و مصوبات سوالات رایج شرکت در طرح های تحقیقاتی گزارش عملکرد و دستاورد کتابخانه لینک های مفید     پانزدهمین المپیادعلمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور              

المپیاد علمی

اعضای کمیته معرفی   منابع  ثبت نام  کارگاه های آموزشی  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان چهاردهمین المپیاد