مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


شرح وظایف ستاد شاهد

مجموعه شرح فعالیت های  اموردانشجویان شاهدو ایثارگر شناسایی وثبت نام و تشکیل پرونده درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان واجدالشرایط تحت پوشش درتمامی رشته ها ومقاطع تعیین وانتخاب اساتید مشاور باتجربه ودلسوز جهت  دانشجویان شاهدوایثارگر تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی ...

اداره استعداد درخشان

  کمیته علمی   شرایط عضویت کارشناس واحد      دستیاری       شرح وظایف   آیین نامه ها و تسهیلات ادامه تحصیل جلسات و مصوبات   برنامه کارگاه ها   -   گواهی کارگاه ها سوالات رایج   برنامه های فوق برنامه راه های ارتباطی   نشریات 1401 نشریات 1402       پانزدهمین المپیادعلمی                      ...

المپیاد علمی

اعضای کمیته کارشناس واحد معرفی و مزایای شرکت در المپیادهای علمی   منابع  و آیین نامه المپیاد ثبت نام در شانزدهمین المپیاد علمی  کارگاه های آموزشی  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان پانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان چهاردهمین المپیاد   

شرح وظایف

این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ...

شرح وظایف

جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها   شناسایی ،هدایت وحمایت معنوی ومادی ازاستعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک ،جهت تولید علم وفناوری و ...

اطلاعیه ها و تاریخ های مهم

برگزاری دوره آموزشی پودمانی مجازی با عنوان " دوره پودمانی استدلال بالینی "، ویژه توانمندسازی دانشجویان شرکت کننده در پانزدهمین المپیاد حیطه استدلال بالینی

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

تمام فرمهای موجود را که درقالب فرمت pdf بوده دانلود نموده و پس ازتکمیل مفاد فرم‌ها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه  ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود. فرم ها به هیچ وجه نباید ناقص باشد.  ...

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته

تمام فرمهای موجود را که درقالب فرمت pdf بوده دانلود نموده و پس ازتکمیل مفاد فرم‌ها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه  ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود. فرم ها به هیچ وجه نباید ناقص باشد.  ...