مطالب مرتبط با کلید واژه

برگزاری المپیاد


اطلاعیه ها و تاریخ های مهم

  زمان برگزاری آزمون مرحله دوم انفرادی: 15 آبان 1399   برگزاری دومین وبینار آموزش کشوری ویژه برگزیدگان حیطه کارآفرینی     اطلاعیه تعیین محل آزمون مرحله دوم انفرادی دوازدهمین المپیاد   اطلاعیه زمان گروه بندی دانشجویان در سامانه سنجش و زمان بارگذاری پروژه ها    اطلاعیه انتخاب محل برگزاری ...