تماس با ما

تعداد بازدید:۲۳۰۰

را ه های ارتباطی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

شماره تلفن مستقیم: 

086-34173641

086-34173461

086-34173391

شماره تلفن داخلی:

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

پیش شماره مستقیم

مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

خانم دکتر معصومه غلامی

307

33838

واحد پژوهش در آموزش

  واحد دانش پژوهی

واحد جشنواره های آموزشی

واحد پرتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

خانم رضوان آزاد

380

واحد اداره استعداد درخشان

واحد برگزاری المپیاد علمی

خانم سارا عابدی

346

واحد برنامه جامع عدالت،تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

 واحد آموزش مجازی

واحد رابط کلان منطقه 6 آمایشی

آقای مهندس شاهین صارمی

375

واحد برنامه ریزی درسی

 هماهنگی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ­ها

واحد آموزش مجازی

آقای دکتر سید محسن عزیزی

376

 واحد توانمندسازی اساتید

آقای مسعود عبدارضایی

381

واحد کمیته دانشجویی

واحد برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

خانم زهرا  میرزایی

325

واحد اعتباربخشی

خانم فاطمه پور مومنی

325

 واحد برنامه ریزی درسی

 واحد دفاتر توسعه آموزش

خانم مژگان رحیمی

.377

 

 

 

 

پست الکترونیک : 

edcarak@gmail.com

araktalented@gmail.com

 

کلید واژه ها: تماس مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۱