مطالب مرتبط با کلید واژه

تماس


ارتباط با دفتر ستاد شاهد و ایثارگران

نشانی : اراک .  سردشت . میدان بسیج . مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص). ساختمان دانشکده . بال آبی. طبقه سوم . دفتر ستاد شاهد و ایثارگران  تلفن تماس با ریاست : 34173528-086 تلفن تماس با کارشناسان:  34173501-056   داخلی 331 شماره فاکس:  پست الکترونیک ...

جشنواره مطهری

معرفی جشنواره کارشناس واحد  امتیازات فرایندهای برتر  شرکت در جشنواره محتوای آموزشی منتخبین دانشگاهی  هفدهمین جشنواره گزارش سنوات گذشته آیین نامه ها و فرم ها برنامه عملیاتی جشنواره دانشگاهی جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه همایش کشوری آموزش علوم پزشکی   تماس با ما:                   ...

ارتباط با ما

آدرس : سردشت ، میدان بسیج ، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، بال زرد ، طبقه ی دوم ، دفتر امور هیأت علمی ، کد پستی : 3848176941 تلفن : 34173540-086 34173502-8 داخلی 129   

تماس با ما

را ه های ارتباطی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  شماره تلفن مستقیم:  086-34173641 086-34173461 086-34173391 شماره تلفن داخلی:   سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی پیش شماره مستقیم مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه غلامی 307 33838 واحد پژوهش در آموزش   واحد دانش پژوهی واحد جشنواره های ...

تماس با ما

اراک ، سردشت ، میدان بسیج ، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ( ص ) ، بال زرد ، طبقه دوم ، دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اراک تلفن مستقیم : 34173540-086 34713502  -086 داخلی 129 فکس : 34173639-086

تماس با ما

        شماره تماس:08633684615  ایمیل:  f.ghamari@gmail.com