کارشناسان مرکز آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۶۵۴
سید محسن عزیزی         
سمت: کارشناس مرکز
Ph.D in Distance Education Planning

پست الکترونیکی: smohsenazizi@yahoo.com

CV

 

مهندس شاهین صارمی                             
سمت: کارشناس مرکز
Ph.D in Computer Engineering
پست الکترونیکی

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۰