کارشناسان مرکز آموزش مجازی

سید محسن عزیزی         
سمت: کارشناس مرکز
تخصص: دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور
پست الکترونیکی: smohsenazizi@yahoo.com

 

مهندس شاهین صارمی                             
سمت: کارشناس مرکز
تخصص: مهندس کامپیوتر
پست الکترونیکی

 

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۹