مطالب مرتبط با کلید واژه " مرکز مجازی "


معرفی مرکز آموزش مجازی

مسئول مرکز : دکتر محمد بیات مقطع تخصصی:  دکتری تخصصی علوم تشریحی مرتبه علمی : استادیار   کارشناس مرکز: مهندس شاهین صارمی    آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ مانند ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ...

امکانات و تجهیزات

امکانات استودیو آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1-فضای فیزیکی آکوستیک شده به متراژ 45 متر مربع  2-تجهیزات الکترونیکی ضبط صدا در استودیو با بالاترین کیفیت 3-امکانات و تجهیزات تصویر برداری و نورپردازی کامل استودیویی جهت ضبط فیلم های آموزشی با کیفیت عالی(full ...