مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسان


معرفی مدیریت و کارشناسان

معرفی: رئیس دفتر :  دکتر حسام الدین مدیر متخصص رشته بیهوشی ، عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک          کارشناسان :   لیلا کهریزی                       سمیه کمالیان                 ...

کارشناسان اداره خدمات آموزشی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

کارشناسان اداره دانش آموختگان

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

کارشناسان هیات ممیزه

ردیف نام و نام خانوادگی شرح وظایف شماره تماس 1 لیلا کهریزی برنامه ریزی و هماهنگی جلسات و تهیه صورتجلسات هیات ممیزه، بررسی پرونده های ارجاع شده به دبیرخانه هیات ممیزه و مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ارتقاء مرتبه، تشکیل پرونده و انجام مکاتبات مورد نیاز 08634173540 2 سیما حمیدی