مطالب مرتبط با کلید واژه " کارشناسان "


کارشناسان مرکز مطالعات

نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تحصیلات مژگان نظام الدینی کارشناس مسئول ارزشیابی   کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی رضوان آزاد کارشناس برنامه ریزی آموزشی   کارشناسی ارشد آموزش پزشکی شاهین صارمی کارشناس مرکز آموزش مجازی   کارشناسی ارشد کامپیوتر زهرا میرزایی کارشناس واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی کارشناس بهداشت عمومی ریحانه هاشمی فرد کارشناس اراده استعداد ...