محتوای الکترونیکی

تعداد بازدید:۱۸۱۸

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه آموزش مجازی، تولید محتوهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است. در این رستا  با پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد آموزش مجازی این معاونت موفق شده است محتواهای الکترونیکی استانداردی را در برخی حوزه های علوم پزشکی تولید و به موکس ملی آرمان بپیوندد. به همین منظور در لینک زیر می توانید به این محتواها دسترسی داشته باشید.

محتواهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلید واژه ها: یادگیری الترونیکی، محتوای الکترونیکی، موکس ملی آرمان

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۴۰۰