مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم


اداره استعداد درخشان

  کمیته علمی   شرایط عضویت کارشناس واحد      دستیاری       شرح وظایف   آیین نامه ها و تسهیلات ادامه تحصیل جلسات و مصوبات   برنامه کارگاه ها   -   گواهی کارگاه ها سوالات رایج   برنامه های فوق برنامه راه های ارتباطی   نشریات 1401 نشریات 1402       پانزدهمین المپیادعلمی                      ...

فرایند اداره دانش آموختگان

فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرآیند صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند صدور گواهی موقت تحصیلی دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند صدور تاییدیه تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک

فرایند اداره خدمات ماشینی

فرایند صدور کارت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند ثبت نام دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند ثبت نام انلاین پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند تبدیل ...

فرایندهای اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری و تحصیلات تکمیلی فرایند انتقال دستیار تخصصی بالینی در سامانه نقل و انتقال فرایندانتقال دستیاران به دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند انتقال دستیاران از دانشگاه علوم پزشکی اراک  

محتوای الکترونیکی و فرآیند تولید محتوا

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه آموزش مجازی، تولید محتوهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است. در این راستا با پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد آموزش مجازی این ...

برنامه زمانی ثبت نام معاونت فرهنگی و دانشجویی

پس از تکمیل نمودن ثبت نام اینترنتی، و ارسال مدارک از طریق پست پذیرفته شدگان می بایست جهت ثبت نام دانشجویی، فرهنگی (تکمیل فرم های الکترونیکی و سپس مراجعه حضوری براساس زمانبندی ) اقدام نمایند. خوابگاه امور فرهنگی صندوق رفاه  ثبت نام شما زمانی "پایان یافته" تلقی ...