محتوای الکترونیکی و فرآیند تولید محتوا

تعداد بازدید:۲۵۲۹

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه آموزش مجازی، تولید محتوهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است. در این راستا با پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد آموزش مجازی این معاونت موفق شده است محتواهای الکترونیکی استانداردی را در برخی حوزه های علوم پزشکی تولید و به موکس ملی آرمان بپیوندد. به همین منظور در لینک زیر می توانید به این محتواها دسترسی داشته باشید.

محتواهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی اراک   

      

جهت مشاهده فرآیند تولید محتوا ی الکترونیک کلیک کنید.

کلید واژه ها: یادگیری الترونیکی، محتوای الکترونیکی، موکس ملی آرمان پزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اراک علوم دانشگاه علوم علوم پزشکی اراک الکترونیکی معاونت دانشگاه

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲