کارگاه های برگزار شده در نیمه اول سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۸۴۵

دیف

عنوان برنامه

تاریخ کارگاه

روز هفته

ساعت

مدرس

1

فرایندنویسی

1400/12/2

دوشنبه

10-12

دکتر روزبهانی

2

تکنیکهای ارتباط موثر در آموزش مجازی

1400/12/17

سه شنبه

10-12

دکتر عطارها

3

ارزشیابی دانشجو در آموزش مجازی

1400/12/23

دوشنبه

10-12

دکتریعقوب زاده

4

الگوهای طراحی و باز مهندسی برنامه های آموزشی

1401/2/14

چهارشنبه

10-12

دکترنوحی

5

مدل های ارزشیابی ( درونی ،بیرونی) و اعتبارسنجی

1401/02/18

یکشنبه

10-12

دکتر رجبی

6

طراحی آموزشی(سازماندهی محتوا درسی)

1401/2/28

چهارشنبه

10-12

دکتر احمری طهران

7

ده گام گایدلاین هاردن

1401/3/2

دوشنبه

10-12

خانم دکترروزبهانی

8

اصول ارائه بازخورد در آموزش مجازی               

1401/3/4

چهارشنبه 

10-12

دکتر سلاجقه

9

چگونه یک الگوی موثر آموزشی باشیم ؟

1401/3/8

یکشنبه

10-12

دکترکهن

10

دوران پسا کرونا و آموزش پزشکی

1401/03/15 یکشنبه  10-12 دکتر کهن
11 اصول استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش 1401/03/22 یکشنبه  10-12 دکتر روزبهانی
12 خلاقیت در تدریس 1401/03/25 چهارشنبه  10-12 دکتر احمری طهران
13 چگونه با طراحی اسلایدهای مناسب یادهی-یادگیری بهتری داشته باشیم 1401/03/28 شنبه  10-12 دکتر عزیزی
14 چگونه مدرس بالینی بهتری شویم 1401/03/31 سه شنبه  10-12 دکتر احمری

کلید واژه ها: درخواست صدور گواهی اعضای هیات علمی

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۱