مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضای هیات علمی "


اعضای هیات علمی

                        حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن تماس 086-34173391