مطالب مرتبط با کلید واژه

آخرین دستورالعمل کورونا


آخرین پروتکل ویرایش شده مراقبت های ویژه از بیماران کرونایی - مهم - فوری

با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارید، درصدی از بیماران کووید-۱۹ نیاز به بستری و اخذ خدمات در بخش مراقبت های ویژه پیدا می کنند، بدیهی است بهره مندی از دستورالعمل های تجربه شده و مبتنی بر شواهد علمی به عنوان یک چارچوب کلی و راهنما می تواند مفید و موثر واقع گردد . لذا در این راستا، آخرین پروتکل ویرایش شده مراقبت های ویژه از بیماران کرونایی که توسط انجمن مراقبت های ویژه ایران تدوین شده است جهت بهره برداری ارسال می گردد .

ادامه مطلب