آرشیو اخبار

کسب اعتبار کامل دانشگاه علوم پزشکی اراک در سامانه EDC

کسب اعتبار کامل دانشگاه علوم پزشکی اراک در سامانه EDC

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی اراک در بین دانشگاه های سطح کشور از دانشگاه هایی بود که اعتبار کامل را در سامانه EDC (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) کسب کرد.

ادامه مطلب
بیمارستان امیرکبیر اراک با قدمت بالا ولی موثر و کارآمد در بحث درمان

بیمارستان امیرکبیر اراک با قدمت بالا ولی موثر و کارآمد در بحث درمان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بیمارستان امیرکبیر اراک، از قدمت نسبتاً بالایی برخوردار بوده و یک ساختار جزیره ای دارد، اما با یک برنامه ریزی صحیح می تواند خدمات به روزی به مراجعین ارائه داد.

ادامه مطلب