آرشیو اخبار

از مصرف خودسرانه دارو و آنتی بیوتیک ها پرهیز کنید

از مصرف خودسرانه دارو و آنتی بیوتیک ها پرهیز کنید

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پیامی با اشاره به هفته جهانی مقاومت آنتی بیوتیک، گفت: مصرف صحیح و جلوگیری از تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک می تواند اثرگذاری آنتی بیوتیک ها را بیشتر نموده و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران را کم نماید.

ادامه مطلب