آرشیو اخبار

جایگاه داروساز و مسئول فنی در داروخانه‌ها باید برای مراجعین قابل رویت و شناسایی باشد

جایگاه داروساز و مسئول فنی در داروخانه‌ها باید برای مراجعین قابل رویت و شناسایی باشد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: جایگاه داروساز و مسئول فنی داروخانه‌ها بایستی هم از لحاظ فیزیکی و مکان استقرار و هم از لحاظ پوشش کاملاً از سایر پرسنل داروخانه مجزا و برای مراجعین قابل رؤیت و شناسایی باشد.

ادامه مطلب