اخبار اصلی - آرشیو

مجمع نمایندگان استان مرکزی بازوان کمکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجمع نمایندگان استان مرکزی بازوان کمکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: نمایندگان حوزه های انتخابیه مختلف در استان مرکزی، به منظور کاهش فشار و کم کردن مشکلات حوزه پزشکی در روزهای شلوغ و پر استرس کرونایی، به خوبی در کنار مجموعه علوم پزشکی هستند و در راستای رفع موانع، گام های موثری برمی دارند.

ادامه مطلب
روشن شدن چراغ پویش مهربانی با کمک ۳ میلیاردی / تشکر رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از کمک ۳ میلیاردی شورای شهر اراک

روشن شدن چراغ پویش مهربانی با کمک ۳ میلیاردی / تشکر رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از کمک ۳ میلیاردی شورای شهر اراک

دکتر سید محمد جمالیان گفت: در این روزهایی که تمام توان و برنامه ریزی مان، کنترل و مدیریت کرونا است و درآمد مالی دانشگاه علوم پزشکی اراک به شدت کاهش یافته، اقدام شورای شهر اراک در خصوص کمک ۳ میلیارد تومانی به دانشگاه علوم پزشکی، قابل تحسین و بموقع بود.

ادامه مطلب
راه اندازی مجدد سامانه ۳۸۳۹ / طرح شهید سلیمانی یک راهکار بسیار مناسب در کنترل کرونا / این طرح در روزهای آینده در استان مرکزی به اجرا در خواهد آمد

راه اندازی مجدد سامانه ۳۸۳۹ / طرح شهید سلیمانی یک راهکار بسیار مناسب در کنترل کرونا / این طرح در روزهای آینده در استان مرکزی به اجرا در خواهد آمد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای کنترل اپیدمی کرونا باید اهمیت رعایت بهداشت بیشتر مورد توجه قرار گیرد، کادر درمان توان روزهای آغازین را ندارد.

ادامه مطلب