اخبار اصلی - آرشیو

اگر با فرد کرونا مثبت مواجه داشتید، ۴۸ ساعت بعد تست دهید

اگر با فرد کرونا مثبت مواجه داشتید، ۴۸ ساعت بعد تست دهید

میکروب شناس و استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اگر با فرد کرونا مثبت در ارتباط بودید، ۴۸ ساعت بعد از ‌مواجه باید برای انجام تست PCR مراجعه کنند، اما کسی که با علائم مراجعه می کند نیازی به  این دوره انتظار ندارد.

ادامه مطلب