اخبار اصلی - آرشیو

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

دکتر سید محمد جمالیان ضمن تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن به تمامی آزادگان و ایثارگران و حماسه آفرینان جنگ تحمیلی، گفت: بی شک حس غریبی داشت خواندن بیست و ششمین ورق از صحیفه مردادماه سال ۱۳۶۹ و عشق خودنمایی می کرد؛ اقاقیا به استقبال آمده بود و آفتابگردان صورت خود را به خورشید سپرده بود و گویی که نسیم، مژده وصل می داد.

ادامه مطلب