اخبار اصلی - آرشیو

تغذیه نوزاد با شیر مادر، یک مسئولیت مشترک

تغذیه نوزاد با شیر مادر، یک مسئولیت مشترک

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: حمایت از تغذیه با شیر مادر یک مسئولیت مشترک همگانی است و ترویج و موفقیت در انجام این امر مهم نیازمند همیاری خانواده، اجتماع و ارگان های مختلف است.

ادامه مطلب
واکسیناسیون کرونا به متولدین ۱۳۴۷ و قبل از آن رسید

واکسیناسیون کرونا به متولدین ۱۳۴۷ و قبل از آن رسید

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: متولدین ۱۳۴۷ و قبل آن در سراسر استان مرکزی از روز ۱۳ مرداد با مراجعه به مراکز واکسیناسیون در شهرستانها و در اراک با مراجعه به چهار مرکز تعیین شده می توانند به تزریق واکسن کرونای خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب