اخبار اصلی - آرشیو

کمیجان آبی اما شکننده است

کمیجان آبی اما شکننده است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان گفت: در صورت ساده گرفتن این بیماری و عدم رعایت نکات بهداشتی، احتمال تغییر رنگ بندی وجود دارد.

ادامه مطلب