مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره رفاه و تربیت بدنی


انعقاد تفاهم نامه

جهت استفاده همکاران گرامی از صنایع دستی نسبت به انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه قلم زنی نقش قلم اقدام گردید.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

با پیگیریهای مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه نسبت به انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه زنجیره ای مادیران جهت استفاده همکاران دانشگاه از خریدهای اعتباری و اقساطی فروشگاه مذکور اقدام لازم معمول گردید.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

جهت ارائه خدمات مشاوره،طراحی و اجرای فضاهای تجاری،مسکونی و اداری با شرکت تدبیر ساخت خاک و پی تفاهم نامه منعقد گردید.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

جهت رفاه حال همکاران گرامی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اقدام به عقد تفاهم نامه با مدیر نمایندگی بیمه آسیا برای صدور انواع بیمه نامه ها نموده است.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

جهت استفاده پرسنل گرامی و خانواده های محترم آنان از خدمات آموزش ورزس مفرح اسکیت از سوی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اقدام به عقد تفاهم گردید.

ادامه مطلب

عقد تفاهم نامه

جهت رفاه حال همکاران و بمنظور رعایت دستورالعملهای بهداشتی با شرکت الو میوه تفاهم نامه تهیه میوه منعقد شد.

ادامه مطلب