اخبار

رزمایش سلامت عاشورائیان

رزمایش سلامت عاشورائیان

رزمایش سلامت عاشورائیان باحضور کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک وکارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت استان و کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت در خصوص نظارت بر محلهای عزاداری و برسی نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در عزاداری سیدوسالار شهیدان برگزار شد.

ادامه مطلب

تجلیل از بازنشستگان

مورخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ مراسم باز نشستگی همکاران باز نشسته سالهای ۱۳۹۶ لغایت خرداد ماه ۱۳۹۹ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان اراک با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی با حضور رئیس مرکز بهداشت و برخی کارشناس مسئولان واحد ها جهت قدر دانی از تلاشهای این عزیزان برگزار شد.

ادامه مطلب