اخبار اصلی

بازدید رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی گالری

بازدید و نظارت مهندس سید شهریار حسینی رییس مرکز و مهندس میری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک از اصناف و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبازره با کرونا

ادامه مطلب
نظارت ۱۲۰ کارشناسان بهداشت محیط، حرفه ای و بهورزان روستایی بر رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات

نظارت ۱۲۰ کارشناس مرکز بهداشت شهرستان اراک بر رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات

نظارت ۱۲۰ کارشناسان بهداشت محیط، حرفه ای و بهورزان روستایی بر رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر اراک و روستاهای تابعه سال ۱۴۰۰

ادامه مطلب
تلقیح مرحله دوم واکسناسیون کرونا

تلقیح مرحله دوم واکسناسیون کرونا گالری

تلقیح مرحله دوم واکسناسیون کرونا جهت افراد بالای ۸۰ سال باحضور مهندس سید شهریار حسینی رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک در سالن ورزشی شهید ساکی معاونت بهداشتی

ادامه مطلب
بازدید از محل واحد بی خطر سازی پسماند های پزشکی عفونی استان مرکزی

بازدید از محل واحد بی خطر سازی پسماند های پزشکی عفونی استان مرکزی گالری

بازدید کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک از محل واحد در حال افتتاح بی خطر سازی پسماند پزشکی عفونی استان مرکزی (سیستم اتوکلاو اتوماتیک)

ادامه مطلب
برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت واکسناسیون کرونا

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت واکسناسیون کرونا گالری

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت تجهیز محل های انجام واکسناسیون کرونا با حضور دکتر جمالیان رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن کنفراس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب