برگزاری وبینار آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی EPIQ مبتنی برشواهد برای بهبود کیفیت

۱۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۶ کد : ۱۳۷۳۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۸
برگزاری وبینار آموزشی EPIQ مبتنی برشواهد برای بهبود کیفیت
برگزاری وبینار آموزشی    EPIQ  مبتنی برشواهد برای بهبود کیفیت

نظر شما :