پیام های بهداشتی

پیام های بهداشتی نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۲ کد : ۱۳۹۲۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۲
نکاتی که در صورت نگهداری مواد ضدعفونی کننده مانند الکل در اتومبیل باید رعایت کرد چیست ، که بتوان از خطرها و اتفاقات پیشگیری شود ؟
پیام های بهداشتی نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

پیام های بهداشتی نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

  • الکل قابل اشتعال است، از نگه داری و استفاده غیراصولی مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در مکان های سربسته مثل خودرو خودداری کنیم.
  • در صورت پخش مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو با کوچکترین جرقه فندک، گرم شدن خودرو در آفتاب و روشن کردن خودرو، امکان آتش سوزی وجود دارد.
  • برای استفاده از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو نکات ایمنی باید رعایت شود.
  • به جای استفاده از مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو از پد الکلی استفاده کنیم و یا مواد را در ظروف کوچک همراه خودمان داشته باشیم.
  • اگر مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو داریم، خودرو را زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهیم.
  • اگر مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو داریم، در صورت امکان شیشه ها را مقداری پایین بکشیم تا دمای داخل خودرو بالا نرود.
  • هنگام ضدعفونی کردن خودرو، در و پنجره ها را باز بگذاریم و پس از گذشت چند دقیقه خودرو را روشن کنیم.
  • برای ضدعفونی کردن خودرو در فضای سرپوشیده بهتر است از پد الکلی به جای اسپری مستقیم استفاده کنیم.
  • برای ضدعفونی کردن نباید محلول الکل و سفیدکننده (وایتکس) و یا هر ماده شیمیایی دیگر را با هم ترکیب کنیم.

نظر شما :