بازدید سر زده مسئول مرکز بهداشت شهرستان اراک

بازدید سر زده مسئول مرکز بهداشت شهرستان اراک دکتر سعید محمد دوست از پایگاه سلامت

۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۸ کد : ۱۴۵۵۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۱
دکتر محمد دوست در این بازدید به بررسی نحوه ارائه خدمت ، پیگیری و ثبت مراجعین در سامانه سیب پرداختند .
بازدید سر زده مسئول مرکز بهداشت شهرستان اراک دکتر سعید محمد دوست از پایگاه سلامت

دکتر محمد دوست در بازدید از پایگاه سلامت مسکن به بررسی نحوه پیگیری و ثبت مراجعین جهت گرفتن خدمات بیماران کرونا مثبت در سامانه سیب و از چگونگی روند اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در این پایگاه و منطقه تحت پوشش و همچنین همکاری نیروهای بسیج بااین پایگاه رامورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه بازدید نیز به نحوه ارائه خدمات وانجام مراقبت های تغذیه و روران مادران بادار و پیگیری و ثبت آن در سامانه سیب پرداختند .


نظر شما :