جمع آوری قلیان از سفره خانه

جمع آوری قلیان از سفره خانه ها و پلمب این واحد ها با مشارکت پلیس

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۱ کد : ۱۶۴۹۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۵۸
بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نیروهای پلیس سفرخانه های حسین آباد
جمع آوری قلیان از سفره خانه ها و پلمب این واحد ها با مشارکت پلیس

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نیروهای پلیس  سفرخانه های حسین آباد ، پلمب تعدادی از این مراکز به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا و جمع آوری قلیان


( ۱ )

نظر شما :