کانون سلامت محله

تشکیل جلسه کانون های سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک

۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۸ کد : ۱۶۵۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۱۹
با حضور فرماندار شهرستان اراک .معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی .رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ودبیران کانونهای سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک مجمع کانونهای سلامت محله تشکیل شد.
تشکیل جلسه کانون های  سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک

نظر شما :