برگزاری کارگاه آموزشی

کار گاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط با نوزاد

۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۸۰۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۵
در تاریخ ۲۸/۸/۹۷ کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط با نوزاد به همت واحد بهداشت خانواده جهت گروه هدف بهورزان برگزار شد
کار گاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط با نوزاد

نظر شما :