بازدید

بازدیداز پایگاههای سلامت ۳۰متری میقان وقنات ناصری

۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۰ کد : ۲۰۷۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۶۴
باز دیدمشترک مسئول گسترش شبکه وکارشناس مسئول بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان اراک از پایگاههای سلامت ۳۰متری میقان وقنات ناصری. در این باز دید از نحوه ارائه خدمات سلامت به مراجعین وبرسی شاخصهای بهداشتی در سامانه سیب به مراقبین سلامت راه کارهای ارائه بهتر خدمات در راستای ارتقائ شاخصها اعلام گردید.
بازدیداز پایگاههای سلامت ۳۰متری میقان وقنات ناصری

( ۱ )

نظر شما :