مانور

برگزاری مانورdmat

۲۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۷:۳۱ کد : ۲۰۹۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۷
برگزاری مانور آموزشی تیم dmat اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی۲۲/۹/۹۷میدان کوه نورد
برگزاری مانورdmat

نظر شما :