کمیته رفع مشکلات کشتارگاه اراک

کمیته تخصصی ساماندهی رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه شهرستان اراک

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۶ کد : ۲۱۵۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۵۳
مورخ ۹۷/۹/۲۵در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک کمیته تخصصی ساماندهی رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه شهرستان اراک با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه برگزار شد ومشکلات مربوطه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .
کمیته تخصصی ساماندهی رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه شهرستان اراک

( ۱ )

نظر شما :