باز دید از درمانگاه تخصصی

بازدید از در مانگاه تخصصی مرکز بهداشت شهرستان اراک

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۴ کد : ۲۱۶۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۸۸
مورخ ۹۷/۹/۲۶ بازدید معاون توسعه مدیریت منابع دانشگاه ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی،رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و همراهان از درمانگاه تخصصی در حال احداث مرکز بهداشت شهرستان اراک.در این باز دید .باز دید کنندگان بر بهر برداری هرچه سریعتر این پروژ تاکید کردند.
بازدید از در مانگاه تخصصی مرکز بهداشت شهرستان اراک

( ۱ )

نظر شما :