پایش وزارتی عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوارآباد، مرکز بهداشت شهرستان اراک، ۵ شهریور ماه

پایش وزارتی عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوارآباد

۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۹ کد : ۲۸۹۰۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۵۰
پایش عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوار آباد بر اساس چک لیست های ارسالی وزارت بهداشت با حضور دکتر اعتماد ، خانم دکتر کاظمی و خانم حجت زاده، رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان و رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی، شهرستان اراک، استان مرکزی، ۵ شهریور ماه
پایش وزارتی عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوارآباد

کلید واژه ها: پایش -رارک- بهداشت-خانه -وزارت


نظر شما :