پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد

پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد

۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۸ کد : ۲۸۹۰۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۱۶
پایش عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد بر اساس چک لیست های ارسالی وزارت بهداشت با حضور دکتر اعتماد ، خانم دکتر کاظمی و خانم حجت زاده، رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان و رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی، شهرستان اراک، استان مرکزی، ۵ شهریور ماه
پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد

کلید واژه ها: بهداشت - اراک- وزارت خانه - پایش


نظر شما :