بازدید

باز دید از مرکز بهداشت شهرستان قم

۰۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۲ کد : ۲۹۵۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۹۱
طی باز دید به عمل آمده از مرکز بهداشت شهرستان قم مورخ ۱/۱۲/۹۷ ریاست مرکز بهداشت شهرستان اراک به همراه کارشناسان مسئول واحدهای اجرایی .از مرکز بهداشت ومراکز خدمات جامع سلامت شهرستان قم طی باز دید محیطی در خصوص روند فعالیتها ی واحدهای مختلف هر دومرکز بهداشت با حضور کارشناسان اجرایی اراک وقم تبادل نظر صورت گرفت
باز دید از مرکز بهداشت شهرستان قم

نظر شما :