کارگاه صیانت از جمعیت

برگزاری کارگاه صیانت از جمعیت

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۷ کد : ۳۰۴۶۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۵۲
برگزاری کارگاه صیانت از جمعیت جهت همکاران ماما در مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک
برگزاری کارگاه صیانت از جمعیت

 

 یکی از مشخصات بارز جوامع جهان , جوانی جمعیت آن ها می باشد, یعنی جمعیتی که در گروه های سنی کمتر از 15ساله قرار دارد. جوانی جمعیت خود به عنوان یک پرسمان پیچیده اجتماعی در برابر جوامع جهان قرار دارد. این پیچیدگی هم به طور عینی در حال حاضر در ابعاد مختلف نمود پیدا می کند و هم در دراز مدت و آینده بسیاری از برنامه ها را با ضعف یا شکست مواجه می نماید.ترکیب سنی جمعیت کشورها با درجه توسعه یافتگی آن ها در ارتباط است به این معنا که هر چه یک کشور توسعه یافته تر باشد از درصد جمعیت زیر 15 سال آن کاسته می شود 

کلید واژه ها: جمعیت کارگاه بهداشت صیانت اراک


نظر شما :