برگزاری جلسه آموزشی pIT

برگزاری جلسه آموزشی pIT جهت کارشناس ناظران مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای

۱۹ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۵ کد : ۳۱۷۶۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۰۵
برگزاری جلسه آموزشی pIT جهت کارشناس ناظران مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای در مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۹ سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک
برگزاری جلسه آموزشی pIT جهت کارشناس ناظران مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای

کلید واژه ها: بهداشت آموزش پرسنل سلامت


نظر شما :